Mất biên lai đóng phí có vay tiêu dùng VPBank theo bảo hiểm nhân thọ được không?

Vay tín chấp tiêu dùng trả góp theo hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ tại Fecredit – Vpbank là sản phẩm vay trả góp dành cho cá nhân đang đứng tên người mua trên hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ. Cơ sở để duyệt khoản vay phụ thuộc vào phí đóng Bảo Hiểm định kỳ,…