Tại sao lãi suất vay ngân hàng Thịnh Vượng VPBank tính trên dư nợ giảm dần nhưng tiền góp mỗi tháng bằng nhau?

  [Hỏi] Chào anh chị, tôi tên My ở Bình Chánh, TP HCM, tôi có thác mắc như sau: Tôi có tìm hiểu về chương trình cho vay tại Fecredit – Vpbank và được nhân viên tư vấn lãi suất sẽ được tính trên dư nợ giảm dần nhưng số tiền trả góp hàng tháng…