Vay tiêu dùng VPBank có cần chứng minh mục đích và người thân cùng ký không?

[CÂU HỎI] Xìn chào anh chị vay VayVpbank, tôi tên Hiếu, tôi đang sống và đi làm hưởng lương tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hơn 2 năm, tôi đang sửa nhà và hiện đang thiếu khoảng 70 – 100 triệu, tuần trước tôi có liên hệ Ngân hàng khác để vay sửa…