Quy trình thẩm định vay tiền mặt ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Hiện nay, chương trình vay tiền mặt tiêu dùng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) đang được triển khai khắp các tỉnh thành trên cả nước. Các chương trình vay vốn tiêu dùng phổ biến gồm: Vay tiêu dùng cho người đi làm hưởng lương Vay tiêu dùng cho người có bảo hiểm nhân…